EKSPRESSIONISM

  •  Kui impressionistid püüdsid jäädvustada meeldivaid muljeid, siis ekspressionism keskendus ühiskonna inetutele külgedele
  •  Iseloomulikuks on värvide intensiivsus ja vastakus
  •  Emotsionaalsusrge, meloodiad teravad, rohkesti dissonantse, äärmuslikud kontrastid
  •  Teosed on traagilised, raskemeelsed ja sünged
  •   Huviobjektid: alateadvus ja hirmukompleks

LOE

Arnold Schönberg (1874-1951)

 
 
Uue muusika tähtsaim esindaja
Sündinud Viinis, alustanud 8-aastaselt viiuliõpinguid, samast ajast esimesed loomekatsetused
Noorena mõjutatud Brahmsist ja Wagnerist, kirjutas suurele orkestrile
1905.aastast eelistab väiksemaid koosseise (ajastule üldse tüüpiline)
1924-33 õppejõud Viini kunstiakadeemias, kuid natside võimuletuleku tõttu lahkub Saksamaalt
 
 
 
Dodekafoonia ja seeriatehnika

Teiste sõnadega 12-heli tehnika
Atonaalsuse edasiarendus — kõik kromaatilise helirea 12 nooti on üksteise ees tähenduselt võrdsed
Rea algkujust (originaal) tuletatakse
Vähikäik — algkuju järjestuses 12, 11, 10... 1
Inversioon — kõik intervallid peegeldatakse vastassuunas
Vähiinversioon — inversioon järjestuses 12, 11, 10... 1
Kasutatakse suuri hüppeid