MINIMALISM


Minimalismi tekkimine

 • 1960. aastate lõpus
 • Vastukaaluna komplitseeritusele  ja avangardismi teravatele kooskõladele
 • Püüdles heakõlalisusele ja lihtsusele
Mimimalismi iseloomustamine

 • Minimalistlikus muusikas
 • On napp (minimalistlik) muusikaline algmaterial
 • Puudub muusikalis- dramaturgiline arendus,
 • Muusikalise materisli arendusvõtteks  on lühikeste elementide kordus
 • Tulemuseks on seisundimuusika
Steve Reich (1936)

 • Minimalismi rajaja ja oluline esindaja.
 • Ameerika helilooja.
 • Faasinihketehnika   (техника «сдвиг по фазе»)

“Piano Phase”
Faasinihketehnika
 
Piano Phase (Marimba Phase)
Nagoya marimba
Drumming
 
 
video-ooperid
"The Cave"
 
 Different Trains.
Keelpillikvartetile ja lindile.
 

Clapping Music            
 
 
 
 
 


 • Teine maailmanimega minimalist.
 • Ameerika helilooja
 • Minimalistliku ooperi looja
 • Portreeooper  EINSTEIN ON THE BEACH, Satuagraha
 • Sünteesib ooperi- ja filmikunsti
Koyaanisqatsi soundtrack